Kontakt

Kontaktné údaje

Morka s. r. o.
Družstevná 386/18
927 01 Šaľa
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 917 084 452
E-mail: info@morka.sk

Kamenná prevádzka
Družstevná 386/18
927 01 Šaľa
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Tomáš Žarnócai

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 9:00 – 17:00
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Morka s. r. o.
Sídlo spoločnosti: Družstevná 386/18, 927 01 Šaľa

IČO: 55894623
DIČ: DICFIRMY (neplatiteľ DPH)
IČ DPH: ICDPHFIRMY (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 23.11.2023 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka 55458/T.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 4116 1198
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Číslo účtu: 2941161198 / 1100

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Slovensko

Telefón: +421 37 772 02 16
E-mail: nr@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Navigácia