Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.

Reklamná kampaň Morka.sk - Pravidlá

od autora

Podmienky zľavovej kampane na eshope morka.sk

Organizátor kampane

Zľavovú kampaň organizuje firma Morka s.r.o., IČO: 55894623, so sídlom Družstevná 386/18 927 01 Šaľa (ďalej len "organizátor").

Trvanie kampane

Kampaň platí od 27.6.2024 do odvolania.

Podmienky kampane

  1. Zľava: Zákazník, ktorý nakúpi štyri alebo viac produktov, získa zľavu 50% na najlacnejší z týchto produktov.
  2. Uplatnenie zľavy: Zľavu je možné uplatniť pri nákupe cez e-shop morka.sk aj v našej kamennej predajni v Šali na ulici Nešporová 1012/23.
  3. Zmena podmienok: Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky kampane, vrátane jej ukončenia, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

  1. Vrátenie produktu: V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a vráti ktorýkoľvek z produktov zakúpených v rámci kampane, organizátor má právo odpočítať zľavu poskytnutú na najlacnejší produkt z hodnoty vrátených produktov.
  2. Výpočet zľavy: Ak v dôsledku vrátenia tovaru počet produktov klesne pod štyri, zľava na najlacnejší produkt sa stáva neplatnou a zákazník je povinný doplatiť rozdiel medzi zľavnenou a plnou cenou najlacnejšieho produktu.

Cena a dostupnosť produktov

  1. Zmena cien: Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny produktov bez predchádzajúceho upozornenia, a to aj počas trvania kampane.
  2. Dostupnosť produktov: Organizátor nezaručuje dostupnosť všetkých produktov po celú dobu trvania kampane.

Ostatné podmienky

  1. Zákaznícka podpora: V prípade otázok alebo nejasností týkajúcich sa kampane, môže zákazník kontaktovať zákaznícku podporu organizátora prostredníctvom e-mailu info@morka.sk alebo telefónneho čísla +421917084452.
  2. Právne náležitosti: Tieto podmienky sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú z týchto podmienok, budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke morka.sk.

Navigácia